Artykuły

 Jak dodać skrzynkę e-mail do Gmail?

Platforma Google umożliwia w poczcie Gmail obsługę zewnętrznych kont e-mail. Po konfiguracji...

 Jak utworzyć skrzynkę pocztową w DirectAdmin?

Aby utworzyć skrzynkę pocztową w panelu DirectAdmin, wykonaj poniższe kroki:   Zaloguj się...

 Konfiguracja konta pocztowego w Poczta Windows

Dodanie nowego konta pocztowego do programu Poczta Windows W tym celu należy przejść do...

 Konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird

Dodanie nowej skrzynki pocztowej do programu Thunderbird:   Przechodzimy do Ustawienia ->...